ติดต่อเต็นท์

พจน์พาณิชย์เจริญยนต์

178/1 ต.ปงแสนทอง ข้างโรงงานกระป๋องUFC

อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

080-1242327 080-7922408